Regulamin COVID-19

PROCEDURY COVID  w Domkach Zachód Słońce 

 W związku z wejściem w życie:

1) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.);

 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.);

3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 792),

Wprowadziliśmy niezbędne procedury, zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji odpowiedzialnych za ochronę zdrowia (GIS, MZ, WHO). Zalecenia w/w instytucji monitorujemy na bieżąco i w przypadku wdrażanych zmian, natychmiast aktualizujemy nasze procedury 

PRZED PRZYJAZDEM

W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby tj. temperatura pow. 37,5 st. C, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, nie będzie możliwe zameldowanie się w Domkach Zachód Słońce.

W OBIEKCIE

 1. Osoba wynajmująca, przy odbiorze kluczy w imieniu całej grupy podpisuje oświadczenie o znajomości obowiązujących zasad bezpieczeństwa przez wszystkie osoby przebywające w domku.
 1. Ograniczamy ilość Gości przebywających w Domkach do 34 osób.
 2. Wstęp na teren Domków Zachód Słońce  mają tylko osoby zameldowane lub posiadające rezerwację.
 3. Goście przebywający w przestrzeni wspólnej na terenie Domków  nie są zobowiązani do noszenia maseczek jeśli zachowują odległość co najmniej 2 m pomiędzy sobą (nie dotyczy rodzin).


SPRZĄTANIE DOMKÓW

 1. Sprzątanie domków odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Używamy rękawiczek, płynów dezynfekujących, maseczek.
 2. Przed Państwa przyjazdem domek jest dezynfekowany oraz gruntownie wietrzony.
 3. Do czyszczenia używamy płynów przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych.
 4. Pościel jest prana i maglowana w Pralni, z zachowaniem przepisów sanitarnych.


PLAC ZABAW

 1. Zalecamy ograniczenie jednocześnie przebywających osób na placu zabaw do 3.
 2. Obowiązuje zasada utrzymywania bezpiecznej odległości między osobami  (2 m).
 3. Zalecamy przebywanie na placu zabaw w maseczkach w przypadku obecności Gości z różnych domków w tym samym czasie.


ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W razie pytań, wątpliwości związanych z własnym zdrowiem należy dzwonić na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
 2. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby takich jak np. uporczywy kaszel, złe samopoczucie, duszności i trudności w oddychaniu, wysoka temperatura wskazujących na objawy COVID-19 należy:
  1. Nie wchodzić na teren wspólny i nie opuszczać domku poza koniecznością dotarcia do środka lokomocji
  2. Osobę z oznakami choroby należy odizolować. Osoba ta powinna przebywać do czasu opuszczenia domku w mniejszej sypialni .
  3. Natychmiast powiadomić powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną  w Kołobrzegu 94 352 35 54
   TELEFON ALARMOWY CAŁODOBOWY (+48) 694 493 755 i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
  4. Jak najszybciej zgłosić się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
  5. Niezwłocznie należy powiadomić właścicieli obiektu o zaistniałej sytuacji

 tel. 660 137 622 lub 662 248 399 w celu;

 • ustalenia obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba
 • ustalenia listy gości (jeśli to możliwe) z którymi mogła mieć kontakt ta osoba
 1. W zaistniałej sytuacji właściciele odpowiedzialni są za przeprowadzenie natychmiast dezynfekcji domku, w którym mieszkała osoba z podejrzeniem korona wirusa. 

 

OŚWIADCZENIE :

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z powyższymi zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Domkach Zachód Słońce w Ustroniu Morskim.

Akceptuję je i deklaruję postępowanie zgodne z powyższymi zasadami w imieniu własnym oraz pozostałych osób zakwaterowanych w wynajętym domku.

Oświadczam, że zarówno ja jak i żadna z osoba z mojej grupy:

 • nie jest chora na COVID-19,
 • nie miała kontaktu z osobą chorą na COVID-19 w okresie ostatnich 14 dni
 • nie ma obowiązku kwarantanny.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

………………              ……………………………………………                       ……………..                        ……………..

Data                                    Imię i Nazwisko (czytelnie)                           Domek nr                          Liczba Osób