DOMKI ZACHÓD SŁOŃCA

Znajdziesz tu emocje wakacyjnego kurortu, luksus i spokój natury, otaczającą zieleń i błękit morza. 

REGULAMIN

DOMKI ZACHÓD SŁOŃCA​

  
 1. Doba hotelowa, rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. Właściciel Obiektu Domki Zachód Słońca może przyspieszyć dobę hotelową lub przedłużyć pobyt w miarę dostępności domków z obowiązkową dodatkową opłatą wg. cennika.
 2. W przypadku skrócenia pobytu Gość jest obciążany całkowitą kwotą należną z tytułu dokonanej rezerwacji.
 3. W sytuacji niestawienia się Gościa do godz. 13:00 następnego dnia po zadeklarowanym dniu rozpoczęcia pobytu (zgodnie z dokonaną przez Gościa rezerwacją),  zastrzegamy sobie prawo możliwości wynajęcia Domku innym  osobom bez możliwości dochodzenia przez Gościa jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
 4. Każdy Domek , znajdujący się na terenie  Obiektu ma dwie sypialnie, dwie łazienki  aneks kuchenny pomieszczenie gospodarcze , balkon i taras.
 5. Gość nie może przekazywać Domku osobom trzecim . Osoby, które nie dokonały obowiązku meldunkowego mogą przebywać w Domku, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu Właścicielowi Obiektu.
 6. Cisza nocna na trenie Domków Zachód Słońca obowiązuje od godz. 22.00 do godz. 6.00. Właściciel Obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 7. Ogólnodostępny teren Domków Zachód Słońca jest monitorowany przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia .
 8. Parking na terenie Domków Zachód Słońca  jest niestrzeżony. Gość pozostawia pojazd na parkingu ,na własną odpowiedzialność. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki komunikacyjne na terenie Obiektu, uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież pojazdu.
 9. Po zameldowaniu się i otrzymaniu kluczy do Obiektu , Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem Domku , oraz zachować go w stanie niepogorszonym , aż do zakończenia pobytu. W przypadku zauważenia szkód, Gość powinien niezwłocznie zawiadomić Właściciela Obiektu Domki Zachód Słońca . Gość może zostać pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę oraz za pozostawiony pogorszony stan Domku w dniu wymeldowania.
 10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia, zniszczenia powstałe na skutek jego zachowania lub zachowania podejmowanych przez niego gości. Wartość materialną szkód określa Właściciel Ośrodka Domki Zachód Słońca.
 11. Palenie tytoniu oraz innych papierosów elektronicznych dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Za palenie tytoniu lub papierosów elektronicznych w domkach Gość zostanie obciążony kwotą 1000 zł za ozonowanie Domku.
 12. . Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Obiekcie Domki Zachód Słońca dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych. Odpowiedzialność za te osoby ponoszą wyłącznie ich opiekunowie.
 13. Właściciel Obiektu  Domki Zachód Słońca  zapewnia w dniu przyjazdu Pakiet Startowy             ( środki czystości : mydło, kostki do zmywarki, płyn do naczyń , ręcznik papierowy ,papier toaletowy, worki na odpady komunalne. ) , a Gość podczas pobytu  we własnym zakresie  i wg. własnych potrzeb go uzupełnia.
 14. Usługi dodatkowe-  obejmujące: wynajem dodatkowego miejsca parkingowego, zmiana ręczników i pościeli ,  usługa sprzątania domku na życzenie w trakcie pobytu ( pod warunkiem, że jest taka możliwość), są  dostępne za dodatkową opłatą .
 15. Opuszczając Domek  Gość ma obowiązek starannie go zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich (zwłaszcza  podczas nieobecności Gościa w Domku , okna i drzwi muszą być zamknięte). Właściciel Domków Zachód Słońca  nie ponosi odpowiedzialności za mienie Gościa lub osób jemu  towarzyszących pozostawione na terenie Obiektu Domków Zachód Słońca. Gość zobowiązany jest do dbałości o wynajęty Domek.
 16. Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie rzeczy wartościowych Gościa .Wniesienie rzeczy wartościowych na teren Obiektu Domki Zachód Słońca  odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Gościa.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Domkach otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia Domku np. grzałek, żelazek, czajników elektrycznych, nawilżaczy powietrza, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).
 18. Właściciel Obiektu nie wyraża zgody na korzystanie w domkach z własnych urządzeń elektrycznych poza tymi udostępnionymi przez niego zgodnie z ich przeznaczeniem , jak również nie wyraża zgody na rozpalanie grilli  na tarasie oraz używania środków pirotechnicznych, np. fajerwerków  jest niedozwolone.
 19. W wypadku zauważenia pożaru lub innego nagłego zdarzenia, Gość powinien niezwłocznie zawiadomić o zagrożeniu Właściciela Obiektu Domki Zachód Słońca Tel. 660 137 622 oraz zawiadomić odpowiednie służby alarmowe, NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH łącznie z GAŚNICĄ  znajdują się w każdym Domku ,w widocznym miejscu przy drzwiach wejściowych .
 20. W przypadku pozostawienia przez Gościa po wymeldowaniu z Domku rzeczy stanowiącej jego własność, Właściciel Obiektu odeśle rzecz na koszt Gościa ,na wskazany przez niego adres, pod warunkiem, że zagubiona rzecz zostanie odnaleziona .
 21. Opłaty dodatkowe – opłata miejscowa jest pobierana od każdego Gościa wg. stawki określonej przez Urząd Gminy w Ustroniu Morskim.
 22. Rozliczenie Kaucji nastąpi , po stwierdzeniu braku uszkodzeń w wynajmowanym przez Gościa Domku, oraz dokonaniu całkowitego rozliczenia się przez Gościa za pobyt i usługi z nim związane , na trzeci dzień po wymeldowaniu Gościa przelewem na podany rachunek bankowy. Potwierdzenie rezerwacji przez Gościa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Obiektu Domki Zachód Słońca.
 23. Właściciel Obiektu Domki Zachód Słońca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań spowodowane okolicznościami, na które nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności, powstałymi np. na skutek braku dostaw prądu lub innych mediów przez ich dostawców, (siła wyższa)nagłe zjawiska atmosferyczne itp.
 
ŻYCZYMY  PAŃSTWU  UDANEGO  WYPOCZYNKU  NAD  MORZEM BAŁTYCKIM 
WŁAŚCICIEL OBIEKTU JOLANTA I ANDRZEJ GLISZCZYŃSCY
 
ZAPRASZAMY PONOWNIE